Tạo SSL Certificate Authority cho HTTPS trên local

Trên đây cũng có khá nhiều bài viết làm sao để tạo self-signed SSL cho localhost để có thể test thử HTTPS. Nhưng những cách đó đều có một nhược điểm là khi vào trang sẽ có cảnh báo NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID do không ai chứng thực cho SSL của chúng ta.

Editor's Choice 17-11-2018 17:46 PM NamNV609

Tìm hiểu về resume download

Vấn đề này mình đã gặp phải khá lâu. Nhưng hôm nay mới rảnh rỗi nhớ ra để viết về nó. Cũng đơn giản chỉ là chia sẻ với mọi người về những gì mình hiểu biết về vấn đề Resume download. Chả là từ khá lâu trước đây, một bạn đã từng là đồng nghiệp cũ ở công ty có PM hỏi mình đại loại rằng team của họ làm về mảng mobile application.

Editor's Choice 16-09-2018 15:46 PM NamNV609

Angular 4 with Rails

Trong dự án hiện tại, khi chuẩn bị start thì bọn mình được yêu cầu là làm với Rails và Angular 4. Nên mình đã có 1 tuần cùng với mọi người dựng base project. Nay mình viết bài viết này trước là để chia sẻ những vấn đề mà bọn mình cần phải giải quyết với mọi người, sau là mình note lại cho những lần sử dụng sau.

Editor's Choice 30-04-2018 18:33 PM NamNV609

Write Linux Init Script

Như ở bài viết Managing services with update-rc.d mình đã giới thiệu cách sử dụng update-rc.d để cho một service script chạy khi khởi động. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách viết một service script đơn giản nhất (cũng đầy đủ chức năng cơ bản là start, stop, restartstatus). Chúng ta sẽ viết service cho Unicorn nhé.

Editor's Choice 15-02-2018 15:38 PM NamNV609

Quản lý log ứng dụng với GrayLog 2

Dự án trước mình tham gia có sử dụng dịch vụ Amazon CloudWatch để quản lý log của ứng dụng. Mình thấy thực sự rất hay ho. Hay ho vì việc hiển thị rất trực quan, dễ dàng cho việc tìm kiếm, thao tác và xem log rất đơn giản thay vì phải SSH vào từng server và xem bằng Tail hoặc Less, …

Editor's Choice 24-09-2017 17:58 PM NamNV609

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

Trên Viblo cũng có khá nhiều bài viết về việc auto deploy một ứng dụng Ruby on Rails với Capistrano. Nhưng mình cũng vẫn chia sẻ bài viết này với mục đích hướng dẫn mọi người chi tiết hơn trong việc cài đặt một server từ chưa có gì cho tới khi ứng dụng của chúng ta được chạy và có khả năng deploy hoàn chỉnh.

Editor's Choice 26-08-2017 16:11 PM NamNV609

Scroll to Top