PayPal API Service for Laravel

Trong dự án hiện tại mình đang tham gia có yêu cầu sử dụng PayPal để thực hiện việc thanh toán. Mình đã tìm hiểu qua nó và dựng thành một service để thành viên trong team có thể sử dụng nó một cách đơn giản nhất có thể

29-08-2015 07:53 AM NamNV609

Google Maps API JavaScript Services (Places, Directions, Geocoder)

Mình có cơ hội được tìm hiểu về Google Maps API JavaScript V3 từ năm 2011. Nhưng mình không sử dụng nhiều. Do gần đây, dự án mình đang làm có sử dụng đến nó nên mình sẽ viết bài chia sẻ về 3 service mà mình đã tìm hiểu được là Places, Directions và Geocoding.

26-07-2015 09:05 AM NamNV609

Introduction to Gith hooks

Githook là gì?

Giống như các hệ thống quản lý version khác, Git cũng cung cấp cho chúng ta một cách để can thiệp vào một số quá trình đặc biệt của nó bằng những custom script, đó là hook.

15-06-2015 10:24 AM NamNV609

Yahoo! Query Language (YQL)

Yahoo! Query Language (YQL) được tạo bởi Yahoo!, nó là một ngôn ngữ truy vấn giống với SQL. Nó cho phép chúng ta truy vấn, lọc và kết hợp dữ liệu giữa các website với nhau thông qua một ngôn ngữ đơn giản nhất.

14-05-2015 09:23 AM NamNV609

React.JS with CoffeeScript

Như bài giới thiệu về CoffeeScript của @NguyenThiHue chúng ta biết được nhưng lợi ích của việc viết mã JavaScript bằng CoffeeScript.

24-04-2015 09:47 AM NamNV609

HackLang

Hack là ngôn ngữ lập trình cho HipHop Virtual Machine (HHVM), được tạo bởi Facebook, nó có thể tương thích hoàn toàn với PHP.

21-04-2015 07:31 AM NamNV609


Scroll to Top